FORUM TOEKOMST DIENSTEN

ICT-Diensten

Tussen de vele activiteiten die Forum Toekomst doet, zijn er enkele activiteiten die over het internet & informatie privacy zijn.

Vooral, immigranten hebben te weinig bewust van hun privacy online; Hoe ze veilig het internet kunnen gebruiken, hoe ze hun gegevens kunnen beschermen en hoe ze ook de gegevens van hun kinderen kunnen beschermen.

Daarom, werkt Forum Toekomst via workshops met immigranten om hun bewust te maken van de huidige risico's op internet, de bedreigingen die invloed hebben op hun privacy en die ook mogelijk invloed hebben op de privacy van hun kinderen.

Bovendien, zijn er andere workshops om immigranten te helpen bij het afhandelen van hun e-mails, deze indien nodig te vertalen en erop te antwoorden, tevens om hun te helpen bij het beheren van alle accounts die ze hebben, zoals accounts voor online bankieren of eenvoudige accounts zoals accounts voor sociale media of andere.

Met deze workshops willen we het bewustzijn van mensen vergroten, hen en hun families beschermen en de gebruik van valse methoden te voorkomen die mogelijk kunnen leiden tot datalekken die van cruciaal belang kunnen zijn.

Culturele activiteiten

Na onderzoek onder allochtonen en het zien van het voortbestaan ​​van een grote groep van hen die zich om verschillende redenen niet in de samenleving kunnen aanpassen, onder meer omdat ze denken dat ze niet welkom zijn in de Nederlandse samenleving, en dat is helemaal niet waar, maar we weten niet waar en hoe deze overtuiging hen bereikte dus wilden we deze groep mensen helpen met Integratie door hen op een eenvoudige manier kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur en hen te helpen hun cultuur in de Nederlandse samenleving te presenteren, zodat de Nederlanders deze kunnen leren kennen.

Taal

Een van de belangrijkste belemmeringen voor de maatschappelijke, economische en culturele integratie van immigranten en vluchtelingen is de taal.

Forum Toekomst doet er alles aan om ervoor te zorgen dat inwoners die niet goed Nederlands spreken, toegang hebben tot de middelen en diensten die ze nodig hebben, ongeacht hun immigratiestatus.
Forum Toekomst loopt ook voorop bij lokale en nationale inspanningen om de toegang tot hoogwaardige personeelsontwikkeling en strategieën voor volwasseneneducatie te verbeteren die het leren van talen voor volwassenen en hun gezinnen ondersteunen en immigranten en vluchtelingen op weg helpen naar welvaart.

Accounting ondersteunen

Met betrekking tot verantwoording en beheer hebben we vastgesteld dat veel immigranten uit hun midden valse of verkeerde informatie krijgen, en dit leidt tot het mislukken van hun werk na een periode van maximaal vijf jaar, en dit is niet bedoeld om de regering te helpen hun projecten daarvoor te openen, dus we willen dit probleem oplossen en dat door informatie te verstrekken.

Het klopt voor hen via erkende bedrijven en het is mogelijk om toezicht te houden op deze projecten om op een correcte manier tot succes te verlopen, en dus hebben we hen geholpen om de arbeidsmarkt te betreden op basis van betrouwbare informatie van betrouwbare Nederlandse bedrijven die ook tegen redelijke prijzen ondersteuning en advies willen geven aan startende bedrijven, en zo hebben investeerders het systeem leren kennen. De markt in Nederland heeft gelijk, want die verschilt onvermijdelijk van de markt in hun land.

Ondernemersadviseur

Een allochtoon zou ondernemer willen worden, veel mensen hadden een eigen onderneming in hun land en hebben veel ervaring op het gebied van hun werk, maar weten niet hoe ze hier in een nieuw land een eigen onderneming kunnen starten. Daarom willen we die groep mensen helpen.

Hoe? Hier hebben wij mensen die kennis hebben op dat gebied om economische plannen en adviezen te geven. Wij willen ook contact maken met bedrijven en uitzendbureaus zodat deze mensen later na goede begeleiding in dienst worden genomen.

Helpen bij uitvaart

Met betrekking tot begrafenis hebben we na grondig onderzoek geconstateerd dat een grote groep immigranten om verschillende redenen niet in staat is om overlijden te verzekeren, waaronder dat het duur is, vooral voor ouderen, omdat ze geen eerste betaling van meer dan duizend euro kunnen betalen als een eenmalige abonnementsbijdrage naast een hoge jaarlijkse vergoeding en dat mensen daarom niet veilig zijn en dat regelen. Mensen nemen hun toevlucht tot de gemeenten, en dit betekent dat de gemeente hiervoor de financiële kosten betaalt.

We ontdekten dat het mogelijk is om een liefdadigheidsvereniging te zijn die mensen helpt te verzekeren tegen kostprijs en zonder discriminatie in de leeftijdsgroep, zodat het niet nodig is om buitensporige bedragen te betalen om overlijden te verzekeren. Lage vergoedingen door vrijwilligers die zonder loon begrafenisceremonies uitvoeren, maar een vrijwilliger en mensen helpen bij de begrafenisprocedures.

Dit helpt de organisatie onder de mensen te vergroten en zet hen ertoe aan om in de toekomst op een eenvoudige en goedkope manier de wetten na te leven.